İnşaat Öncesi Süreç Yönetimi

- Uygulama Projelerinin Yönetimi

- Lojistik Planlama

- İnşa Edilebilirlik Etüdleri

- Keşif Çalışmaları / Değer Mühendisliği

- Yüklenici veya Yüklenicilerin Seçimi 

Tasarım Grubunun çalışmaları, TRZ tarafından kolay ve ekonomik yapılabilirlik açısından izlenir, Değer Mühendisliği çalışmalarıyla tasarruf sağlanmaya çalışılır. Şantiye Yönetimi ve Planlaması ve Lojistik olanaklar değerlendirilir.  İnşaat İhalesi  için İnşaat İhale Evrakı hazırlanır ve seçilen Yüklenici(ler) İşverenin onayına sunulur. İlk onaydan sonra Sözleşme(ler) hazırlanır, Yüklenici(ler)le son hale getirilir ve sonuç onaylanıp imzalanmak üzere tekrar İşveren’e sunulur.