Proje Geliştirme ve Planlama


- Fizibilite Çalışmaları

- Arazi Geliştirme

- Planlama

- Finans Mühendisliği

- İmar Durumu ve Yasal Çerçeve

 

TRZ, bir arazi sahibi ya da olası bir yatırımcı için, imar planını, fiziksel özellikleri ve ekonomik olanakları, pazar odaklı bir yaklaşımla değerlendirerek arazinin durumunu inceler ve o arazide gerçekleştirilecek yatırımın türüyle ilgili tavsiyelerde bulunur. İlk kavramsal kararların geliştirilmesinden sonra da yatırım için bir Fizibilite Çalışması hazırlar.