İnşaat Yönetimi

 
- Planlama ve İş Programı Oluşturulması

- Maliyet Kontrolü, Bütçe Kontrolü

- Yüklenicilerin Eşgüdüm ve Yönetimi

- Kalite Güvencesi

- İş Güvenliği

- Satın Alım Paketleri Planlaması

- Zamanında Tamamlama

 
Yapım İş Programı, Bütçe ve Nakit Akışı Planlaması Yüklenicilerle birlikte hazırlanır ve TRZ tarafından onaylanıp iş süresince dikkatle izlenir. İşvereni beklenmedik durumlardan korumak için Aylık İlerleme Raporları hazırlanır. Yüklenicilerin Aylık Hakediş Faturaları ve İlave İş Emirleri incelenir ve onaylanır. Kalite Kontrol Sistemleri ve Şantiye Güvenlik Planları hazırlanır ve izlenir. Tüm bunlar, inşaat sürecinin programa uygun, kalite kontrolü ile ve bütçe içerisinde tamamlanması amacıyla gerçekleştirilir. Tüm inşaat süreci boyunca, ek maliyetleri önlemek ve hatta mümkünse planlanan bütçenin altına inmek için Değer Mühendisliği çalışmaları sürdürülür.